• MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

  1. KONU

  İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”) konusu, bir tarafta www.hamm.com.tr internet sitesinden ürün/ürünler satın alan kişi (“ALICI”) ile diğer tarafta işbu internet sitesinden verilen siparişin tedarik ve tesliminden sorumlu “Yeşilce Mahallesi, Aytekin Sokak, No:18/3 Kağıthane / İstanbul” adresinde faaliyet gösteren 4700538563 vergi numaralı Hamm Tasarım Mimarlık ve Müteahhitlik Ticaret Limited Şirketi (“SATICI”) arasındaki hak ve yükümlülüklerin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca düzenlenmesinden ibarettir.

  Bundan böyle ALICI ve SATICI her biri ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

  2. SATICI BİLGİLERİ

  Unvanı: Hamm Tasarım Mimarlık ve Müteahhitlik Ticaret Limited Şirketi

  Adresi: Yeşilce Mahallesi, Aytekin Sokak, No:18/3 Kağıthane / İstanbul

  Mersis No: 0470053856300012

  Müşteri Hizmetleri Tel.: 0541 780 84 21

  E-posta: [email protected]

  3.ALICI BİLGİLERİ

  Ad Soyad: [fatura-isim]

  Adresi: [fatura-adres]

  Tel: [telefon]

  E-posta: [eposta]

  4. SİPARİŞE KONU ÜRÜN/ÜRÜNLERİN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE SATIŞ BİLGİLERİ

  [urun-listesi]
  Kargo Tutarı: [kargo-tutar]

  Toplam: [toplam-tutar]

  Sipariş Numarası: #[order_id]

  Ödeme Şekli: [odeme-yontemi]

  Teslimat Adresi: [fatura-adres]

  Fatura Adresi: [fatura-adres]

  5. CAYMA HAKKI

  5.1. ALICI, mal satışına ilişkin işbu Sözleşme’de ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren kanunen 14 (on dört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılmasından kaynaklanan masraflar kanuni istisnalar hariç olmak üzere SATICI’ya aittir.

  5.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde, SATICI’ya iadeli taahhütlü posta veya e-posta ile SATICI’nın 2. maddede belirtilen ilgili adreslerine yazılı bildirimde bulunulması gerekmektedir. 5.3. Cayma hakkının kullanılması halinde,

  a. ALICI dışındaki 3. kişilere veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası, (iade edilmek istenen ürünün faturası tüzel kişi/tacir adına kesilmiş ise iade edilirken tüzel kişinin/tacirin düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası tüzel kişi/tacir adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

  b. İade formu (bkz. Ek-1); ALICI’nın cayma hakkını kullanabilmesi için ürünle birlikte kendisine iletilen iade formunu doldurması ve ürünü iade formuyla birlikte kargo/nakliyat şirketine teslim etmesi gerekmektedir. ALICI’nın iade formu dışında da cayma beyanında bulunma hakkı saklıdır.

  c. İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

  5.4. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 (on dört) günlük süre içerisinde varsa malın ALICI’ya teslim masrafları dahil tahsil edilen toplam bedeli ALICI’ya iade etmekle yükümlüdür. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren malı kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunulmazsa, ALICI cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı SATICI’ya kendisine ilk teslimatı gerçekleştiren kargo/nakliyat şirketi vasıtasıyla geri göndermek zorundadır.

  5.5. ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle ürünün değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ürünün zayii olduğu hallerde cayma hakkı kullanılamaz.

  5.6. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

  5.7. ALICI, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. maddesinin 1. fıkrası uyarınca cayma hakkını aşağıdaki hallerde kullanamayacağını kabul etmiştir:

  a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler,

  b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar,

  c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar,

  ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanlar,

  d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar,

  e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemeleri,

  f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar,

  g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin hizmetler,

  ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar,

  h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetler.

  5.8. SATICI, ALICI’nın kampanya konusu siparişten herhangi bir ürünü cayma hakkı kapsamında iade etmek istemesi durumunda sepete indirim tutarı olarak yansıtılan miktarı iade edilen ürün bedelinden mahsup ederek iade ödemesi yapacaktır.

  6. TESLİMAT VE GEÇERLİLİK

  6.1. Şehir içi teslimlerde teslimat masrafları SATICI’ya ait olmakla, şehir dışına yapılacak teslimlerde teslimat ücreti ALICI’ya aittir. SATICI satış anında yürüttüğü ve internet sitesinde şartlarını ilan ettiği kampanyaların sonucuna bağlı olarak söz konusu teslimat masraflarının tamamını ya da bir kısmını ALICI’ya yansıtmayabilir. Kargo ücreti işbu Sözleşme’de yer alan ALICI’ya ait adres üzerinden belirlenmiştir. ALICI’nın bu Sözleşme’nin kurulmasından sonra teslimat adresinde değişiklik talep etmesi durumunda ek kargo bedeli ALICI tarafından karşılanacaktır. Ek kargo bedelinin ALICI tarafından karşılanmaması halinde SATICI yeni adrese teslimat yapmakla yükümlü olmayacak, teslimat adresi SATICI’nın depo adresi olacaktır.

  6.2. Sipariş tüketicinin kendisinin seçtiği SATICI ile anlaşmalı kargo/nakliyat şirketi aracılığı ile, ALICI’nın yukarıda belirtilen adresinde elden teslim edilecektir. SATICI, siparişin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde sipariş konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur. Şüpheye mahal vermemek adına, Havale/EFT yolu ile gerçekleştirilen satışlarda siparişin SATICI’ya ulaştığı tarih, ödemenin yapıldığı tarih olarak esas alınacaktır. Havale/EFT yolu ile gerçekleştirilen satışlarda ödemenin yapılmaması halinde işbu Sözleşme’nin SATICI adına hiçbir bağlayıcılığı olmayacaktır. ALICI’nın, Havale/EFT yolu ile ödemeyi taahhüt etmesinden sonra ödemeyi yaptığı tarihte işbu Sözleşme konusu ürün/ürünlere zam gelmesi halinde aradaki ek tutar ödenmediği müddetçe işbu Sözleşme SATICI adına bağlayıcı olmayacaktır.

  6.3. SATICI sipariş edilen ürünleri tedarik edememesi halinde, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç (3) gün içinde ALICI’yı bilgilendirerek sözlü/yazılı onayını almak kaydıyla, başka bir malı tedarik edebilir. ALICI’nın onay vermediği hallerde sipariş iptal edilir ve ödemeye ilişkin iade gerçekleştirilir.

  6.4. Olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, sokağa çıkma kısıtlaması gibi) söz konusu ise SATICI, ürünün 30 (otuz) günlük yasal süre zarfında teslim edilememesi ile ilgili olarak ALICI ile irtibata geçerek haberdar eder. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sona erene kadar bekleyebilir.

  6.5. Ürünlerin teslimatı anında ALICI’nın adresinde bulunmaması veya adresteki kişilerin teslimatı kabul etmemesi durumunda SATICI, bu husustaki edimini yerine getirmiş kabul edilecektir. ALICI adreste teslim alacak bir kimsenin olmaması durumunda kargo/nakliyat firması ile irtibata geçip siparişin sevkiyatını takip etmek ve düzenlemek sorumluluğundadır.

  6.6. Satıcı’nın ürünü teslim edeceğine dair Alıcı’ya sipariş formunda yer alan iletişim bilgilerinden herhangi birine bildirimde bulunmasını müteakip Alıcı’nın teslimatı kabul etme süresi kendisine bildirimin yapıldığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) işgünüdür. Alıcı kendisine yapılan bildirime rağmen belirtilen sürede teslimatın yapılamaması durumunda ürün teslimini kabul etmemiş sayılacaktır. Alıcı, belirtilen sürede ürünün teslimini kabul etmemesi halinde Satıcı’ya günlük depolama hizmeti olarak ürünün KDV fiyatı dahil binde 2 oranında ücret ödemeyi kabul eder. Söz konusu depolama ücreti teslimatı müteakip Alıcı’ya faturalandırılır, ancak toplam teslim almama süresinin 45 (kırk beş) günü aşması halinde her 15 (on beş) günde bir depolama ücreti faturalandırması gerçekleştirilir. Alıcı depolamaya ilişkin faturayı, 7 (yedi) gün içerisinde ödemeyi taahhüt eder. Ürünün, teslimat bildirimini müteakip 30 (otuz) iş günü içerisinde teslim alınması halinde işbu madde uygulama bulmayacaktır. Satıcı’nın ürünü depolamak yerine alacaklı temerrüdü hükümlerine dayanarak tevdi mahalline ürünleri teslim etme hakkı saklıdır.

  6.7. ALICI, teslim almış olduğu ürünlere ilişkin ilgili kişinin açık rızasının alınması şartıyla, ilgili ürünlerin ev veya mekanlardaki fotoğraflarının çekilip, SATICI’nın belirleyeceği internet ortamında ve sosyal medya mecralarında paylaşımına izin verebilir.

  7. GENEL HÜKÜMLER

  7.1. Sözleşme konusu ürün, yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa, SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması veya bizzat kendisi tarafından teslim edilir. SATICI ürünü/ürünleri sipariş edilen ürünün bulunduğu apartmanın ortak alanlarından (giriş, asansör, merdiven vb. alanlardan) ve nihayet daire kapısından geçirmek suretiyle teslim eder. ALICI’nın teslimat talep ettiği adrese sipariş edilen ürünlerin el ile taşınmasının mümkün olmadığı hallerde (ürünün boyutunun sığmaması vb. haller) teslimat için kullanılması zorunlu vinç vb. masraflardan ALICI sorumlu olacaktır. ALICI’nın bu masrafı ödememesi halinde SATICI teslimat yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılacaktır ve ALICI, SATICI’nın deposundan ürünleri bizzat kendisi teslim alacaktır.

  7.2. ALICI, ürünleri teslim aldığı anda kontrol etmekle ve üründe üretimden veya kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürünü kabul etmemekle ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir.

  7.3. ALICI, teslim almış olduğu üründe herhangi bir ayıba ilişkin tutanak tutturmadığı durumlarda malı her türlü ayıptan ari olarak almış olduğunu kabul eder. Üründe bulunan gizli ayıp hali ayrık olmak üzere sonradan ayıba ilişkin itirazda bulunamaz.

  7.4. ALICI, SATICI tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, ürünü teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Peşin satışlarda teslimattan önce ürün bedeli SATICI’ya tamamen ödenmediği, taksitli satışlarda vadesi gelen taksit tutarı tediye edilmediği takdirde, SATICI tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve ürünü teslim etmeyebilir.

  7.5. Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ürün en geç 3 (üç) gün içinde ALICI tarafından tüm giderleri ALICI’ya ait olmak üzere SATICI’ya iade edilir. SATICI’nın iadeyi kabul etmeksizin ürün bedeli alacağını takip dâhil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükârda saklıdır.

  7.6. SATICI olağanüstü durumlar dışında haklı bir nedenle sözleşme konusu ürünlerin tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması halinde ALICI’yı bilgilendirerek onayını almak sureti ile eşit kalite ve fiyatta başka bir malı tedarik edebilir ve Sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. ALICI’nın onay vermediği hallerde sipariş iptaline ilişkin hükümler uygulanır.

  7.7. İşbu Sözleşmenin kurulmasından sonra Sözleşme’de belirtilen ürünlerde ALICI’nın değişiklik/özelleştirme talebi olması halinde bu taleplerin uygulanması SATICI’nın kabul etmesi ön şartına tabiidir. Bu taleplerin masrafı ALICI tarafından karşılanacaktır. Bu taleplerin SATICI tarafından kabul edilmesi ve ALICI tarafından ek ödemenin yapılması ile bu Sözleşme’de belirtilen teslimat süresi ek ödemenin tamamlandığı tarihte yeniden başlayacaktır.

  7.9. ALICI, SATICI tarafından sunulan ürün/ürünlere ilişkin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, cayma hakkı, iade ve teslimatına ilişkin bilgileri dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere işbu Sözleşme’de yer alan her türlü bilgiyi okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul ve beyan eder.

  7.10. ALICI, her türlü şikayetleri için [email protected] üzerinden SATICI ile iletişime geçmesini müteakip SATICI, ALICI’nın şikayetlerini değerlendirerek çözüme kavuşturmaya çalışacaktır.

  8. KAMPANYALI SATIŞLAR

  8.1. SATICI’nın hamm.com.tr’de ilan ettiği kampanya şartlarının işbu Sözleşme hükümleri ile çelişmesi durumunda öncelikle ilan edilen kampanya şartları uygulanacaktır.

  8.2. SATICI, hamm.com.tr’de uygulayacağını taahhüt ettiği kampanyalar, diğer kampanyalar ve indirim kuponları ile birleştirilemeyecektir.

  8.3. SATICI, hamm.com.tr’de ilan ettiği kampanya şartlarını her zaman değiştirme hakkını ve kampanyayı ilan ettiği tarih aralığından daha önce kampanyayı sonlandırma hakkını saklı tutar.

  8.4. ALICI, SATICI’nın kampanya uygulaması halinde ilgili kampanyaların stoklarla sınırlı olduğunu ve SATICI’nın stok bitmesi halinde kampanya uygulamama hakkının saklı olduğunu kabul ederler.

  8.5. SATICI, ALICI’nın kampanya konusu siparişten herhangi bir ürünü cayma hakkı kapsamında iade etmek istemesi durumunda sepete indirim tutarı olarak yansıtılan miktarı iade edilen ürün bedelinden mahsup ederek iade ödemesi yapacaktır.

  9.ŞİKAYETLER/TALEPLER ve YETKİLİ MAHKEME

  9.1. ALICI, şikâyet ve talepleri konusunda öncelikle 2. maddede yer alan adres ve iletişim kanallarından SATICI ile doğrudan irtibata geçebilir.

  9.2. Ayrıca ALICI, söz konusu talep ve şikayetlerini, Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetlerine veya Tüketici Mahkemelerine yapabilir. 2022 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunundaki hakları saklı kalmak kaydıyla; değeri otuz bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunludur. Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapılamamaktadır

  İşbu Sözleşme hükümleri dahilinde Taraflar arasında çıkabilecek her türlü uyuşmazlık veya ihtilaflar halinde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkilidir.

  10. AYRILABİLİRLİK

  Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün uygulanamaz olduğu tespit edilirse, Taraflar bu hükümleri benzeri fakat uygulanabilir bir hükümle değiştirecek, Sözleşme’nin varlığının bütünlüğü bozulmaksızın devam etmesini temin edecektir.

  11. YÜRÜRLÜK

  İşbu sözleşme “ALICI” tarafından gerek sipariş verilmeden önce internet sitesinde gerekse de sipariş verildikten sonra okunmuş içeriği tüm bilgiler ve koşullar kabul edilmiştir.
 • CAYMA VE İADE KOŞULLARI

  1. ALICI, mal satışına ilişkin ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren kanunen 14 (on dört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılmasından kaynaklanan masraflar kanuni istisnalar hariç olmak üzere SATICI’ya aittir.

  2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde, SATICI’ya iadeli taahhütlü posta veya e-posta ile SATICI’nın ilgili adreslerine yazılı bildirimde bulunulması gerekmektedir.

  3. Cayma hakkının kullanılması halinde,

  a. ALICI dışındaki 3. kişilere veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası, (iade edilmek istenen ürünün faturası tüzel kişi/tacir adına kesilmiş ise iade edilirken tüzel kişinin/tacirin düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası tüzel kişi/tacir adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

  b. İade formu; ALICI’nın cayma hakkını kullanabilmesi için ürünle birlikte kendisine iletilen iade formunu doldurması ve ürünü iade formuyla birlikte kargo/nakliyat şirketine teslim etmesi gerekmektedir. ALICI’nın iade formu dışında da cayma beyanında bulunma hakkı saklıdır.

  c. İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

  4. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 (on dört) günlük süre içerisinde varsa malın ALICI’ya teslim masrafları dahil tahsil edilen toplam bedeli ALICI’ya iade etmekle yükümlüdür. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren malı kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunulmazsa, ALICI cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı SATICI’ya kendisine ilk teslimatı gerçekleştiren kargo/nakliyat şirketi vasıtasıyla geri göndermek zorundadır.

  5. ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle ürünün değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ürünün zayii olduğu hallerde cayma hakkı kullanılamaz.

  6. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

  7. ALICI, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. maddesinin 1. fıkrası uyarınca cayma hakkını aşağıdaki hallerde kullanamayacağını kabul etmiştir:

  a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler,
  b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar,
  c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar,
  ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanlar,
  d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar,
  e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemeleri,
  f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar,
  g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin hizmetler,
  ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar,
  h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetler.

  8. SATICI, ALICI’nın kampanya konusu siparişten herhangi bir ürünü cayma hakkı kapsamında iade etmek istemesi durumunda sepete indirim tutarı olarak yansıtılan miktarı iade edilen ürün bedelinden mahsup ederek iade ödemesi yapacaktır.
 • KVKK GİZLİLİK POLİTİKASI

  Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni Hamm Tasarım Mimarlık ve Müteahhitlik Ticaret Limited Şirketi (“HAMM”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi gereği gerçekleştirmekle yükümlü olduğumuz aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.

  HAMM, işbu metni yürürlükteki mevzuat uyarınca her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

  1-) Veri Sorumlusunun Kimliği Nedir?

  Veri Sorumlusu, “Yeşilce Mahallesi Çelik Cd. No: 67A Kağıthane/İstanbul” adresinde faaliyet gösteren ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 582326 sicil numarası ile kayıtlı Hamm Tasarım Mimarlık ve Müteahhitlik Ticaret Limited Şirketi (“HAMM”)’dir. 

  2) Kişisel Verilerin Toplanmasındaki Yöntemler Nedir?

  Kişisel verileriniz alışveriş yapmak maksadıyla www.hamm.com.tr domain isimli web sitemize (“Site”) üye olduğunuzda veya Site’yi üye olmaksızın kullandığınızda, HAMM’a ait herhangi bir formu doldurduğunuzda, HAMM’dan herhangi bir ürün satın aldığınızda, HAMM ile hizmetlerimiz ile ilgili iletişime geçtiğinizde toplanmakta ve muhafaza edilmektedir.

  3) Kişisel Verilerin İşlenmesinin Amacı ve Toplanmasının Hukuki Sebepleri Nelerdir?

  3.1. HAMM, kişisel verilerinizi KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasının c bendinde belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanarak aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:
   
  • Üyelik işlemlerinizi tamamlamak
  • Ödeme işlemlerinizin gerçekleştirilmesine aracılık etmek ve ödemeleri tahsil etmek,
  • Satın aldığınız ürünlerin tarafınıza gönderilmesini sağlamak,
  • Tarafınıza fatura kesmek, faturayı göndermek,
  • Alışveriş işlemlerinin ilgili teslimat ve benzeri süreçlerini gerçekleştirebilmek,
  • Müşteri hizmetleri kapsamında pazarlama hariç olmak üzere her türlü ihtiyacı karşılamak, harcama ve kimlik teyitleri ile ücret iadelerini gerçekleştirmek, alışveriş ve web site kullanımına ilişkin her türlü uyuşmazlığı çözebilmek,
  • Alışverişlere ilişkin bir uyuşmazlık olması durumunda ilgili uyuşmazlıklara yönelik hak sahiplerini belirleyebilmek.


  3.2. HAMM, kişisel verilerinizi KVKK 5. maddesinin 2. fıkrasının a ve ç bendinde belirtilen “Kanunlarda (5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun) açıkça öngörülmesi” ve “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:
   
  • Resmî kurumlardan gelen talepleri yerine getirebilmek,
  • Elektronik ticarete ilişkin işlemleri kanuna uygun olarak yürütebilmek,
  • Tüketici mevzuatı kapsamındaki süreçleri yürürlükteki mevzuata uygun yürütebilmek,
  • Site’deki işlem güvenliğini takip edebilmek için log, IP ve trafik kayıtlarını tutabilmek.


  3.3. HAMM, kişisel verilerinizi KVKK 5. maddesinin 2. fıkrasının e bendinde belirtilen “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:
   
  • Site kullanımı veya alışveriş süreçleriniz boyunca herhangi bir şekilde uyuşmazlık meydana gelmesi durumunda ilgili hak sahiplerinin tespiti ve ispat araçlarının teminini sağlayabilmek.


  3.4. HAMM, kişisel verilerinizi KVKK 5. maddesinin 2. fıkrasının f bendinde belirtilen“İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”hukuki sebebine dayanarak aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:
   
  • Hile veya dolandırıcılık teşkil eden, güvenlik ihlali oluşturan veya şüpheli ya da hukuka aykırı olabilecek faaliyetleri önlemek, tespit etmek, en aza indirmek ve soruşturmak,
  • Alışveriş kayıtlarını tutabilmek,
  • Site üzerinde faaliyet gösteren riskli üyeleri tespit edebilmek ve satıcıların üyelik ve ürünlerinin kontrolünü yapabilmek,
  • Site’de yer alan içerik dolayısıyla gündeme gelen herhangi bir uyuşmazlığı çözümleyebilmek.


  3.5. HAMM, kişisel verilerinizi açık rıza verdiğiniz takdirde de kullanabilmektedir. Bu çerçevede aşağıdaki amaçlara dayanarak veri işleme faaliyeti gerçekleştirilebilmektedir:
   
  • İletişim bilgilerinizin işlenmesi suretiyle kupon, bülten, indirim ve özel promosyonlar sunmak, anketler veya soru formları ile görüşlerinizi öğrenmek için e-posta, telefon, SMS veya posta ile sizinle iletişime geçmek,
  • İletişim tercihlerinize dayalı olarak, hedeflenmiş pazarlama ve hedefleme yapılarak pazarlama amaçlı ve promosyonlu teklifler sunmak,
  • Üçüncü kişiler tarafından çerezler aracılığıyla pazarlama faaliyetinde bulunulmasını mümkün kılmak. Detaylı bilgi için Çerez Kullanımı Aydınlatma Metniniziyaret edebilirsiniz.
  • Açık rıza vermiş olduğunuz durumlarda açık rızanızı dilediğiniz zaman geri alabilirsiniz. Bunun için bizimle [email protected] adresine mail atarak iletişime geçebilirsiniz.
  4) Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

  HAMM, KVKK’nın 8. maddesine uygun olarak aşağıda belirtilen verileri üçüncü kişilere aktarmaktadır. Bu kapsamda işlenen Üye Müşteri/Misafir Müşteri verileri ve satın alınan ürünün adına teslim edileceği kişi bilgisi, kargo/nakliyat şirketi ile paylaşılmaktadır. Adına fatura tanzim edilecek kişi bilgisi faturanın ilgili kişiye gönderimi amacıyla kargo/nakliyat şirketi ile paylaşılmaktadır.

  Üye Müşteri/Misafir Müşteri’ye ait cep telefonu numarası ve/veya e-posta adresi; ilgili kişinin açık rıza sunması ön şartıyla ticari elektronik ileti onayına istinaden alışveriş tercih, beğeni ve alışkanlıkları doğrultusunda tanıtım, reklam yapılabilmesi, fayda ve fırsat sunulabilmesi amacıyla ticari elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcısı ile paylaşılmaktadır.

  Mahkeme celbi, mahkeme kararı veya esas itibarıyla bunlara benzer bir kararın varlığı halinde veya muhtemel bir fiziki zarar veya finansal kaybı önlemek ya da şüphelenilen bir yasadışı faaliyeti bildirmek için iyi niyetli bir şekilde gerekli olduğunu düşünmemiz halinde kişisel verileri yasal işlemlere müdahil olan üçüncü taraflarla ve hukuk bürosuyla da paylaşabiliriz.

  Başta 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ile 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun olmak üzere yürürlükteki yasal düzenlemeler uyarınca kişisel verilerinizi öngörülen yetkili merciler (mahkemeler, savcılıklar, icra müdürlükleri gibi) ile paylaşmakla yükümlü olduğumuzu ayrıca hatırlatmak isteriz.

  5) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan Doğan Haklarınız

  KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;
   
  • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
  • İşlenmişse bilgi talep etme,
  • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
  • Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
  • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
  • Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
  • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarını haiz bulunmaktasınız.


  Bu hakları, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca kullanabilirsiniz. Haklarınızı kullanmak istediğinizde bize; [email protected] adresine mail göndermek suretiyle ulaşabilirsiniz. 
 • ÇEREZ POLİTİKASI

  Hamm Tasarım Mimarlık ve Müteahhitlik Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) olarak www.hamm.com.tr’yi (“Site”) ziyaret eden kullanıcılarımızın/müşterilerimizin (“Veri Sahibi”) verilerini önemsiyoruz. Bu sebeple işbu Çerez Kullanımı Aydınlatma Metni, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) olmak üzere tabi olunan mevzuat uyarınca, Veri Sahibi’nin siteyi ziyaretlerinde hangi tür çerezlerin hangi amaçlarla kullanıldığının bilgilendirilmesi ve bu çerezlerin ayarlarının yapılması ile yönetimi ve silinmesine yönelik bilgilendirmenin yapılmasına ilişkindir.

  Şirket olarak kullanmakta olduğumuz çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir veya yeni çerezler kullanmaya başlayabiliriz. Güncel bir çerez politikası tutmak ve buna ilişkin yapmış olduğumuz değişiklikleri yayınlamak kaydıyla işbu çerez politikasında yer alan düzenlemelerde değişiklik yapma hakkımızın saklı olduğunu bildiririz.

  Veri Sorumlusu

  Hamm Tasarım Mimarlık ve Müteahhitlik Ticaret Limited Şirketi, www.hamm.com.tr üzerinde kullanılan çerezlere ilişkin olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu olarak hareket etmektedir. Sitede kullandığımız, reklam ve pazarlama çerezleri için kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve istedikleri zaman rızalarını değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır. Kullanıcılar çerez paneli üzerinden, Site’de kullanılan Reklam ve Pazarlama Çerezleri için rızalarını sunabilmekte ve geri çekebilmektedir.

  Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Veri İşleme Şartları

  Çerez Nedir?

  Çerezler, Site’yi ziyaret eden kullanıcılara daha iyi bir internet deneyimi sunabilmek, sitenin işlevselliğini sağlayabilmek ve kullanımı kişiselleştirmek adına kullanıcılarımızın tercih ve alışkanlıklarını tarayıcı üzerinde depolanmasını sağlayan küçük dosyalardır. Çerezler hem zamandan tasarruf edebilmek hem de daha kullanışlı bir internet deneyimi yaşatabilmek maksadıyla kullanılmaktadırlar.

  Genel Olarak Çerez Türleri ve Toplanmasının Hukuki Sebebi

  Çerezler süre bakımından Kalıcı ve Geçici Çerez olarak ikiye ayrılmaktadır. Geçici çerezler Site ziyareti sırasında anlık olarak oluşan ve tarayıcı açık olduğu müddetçe kullanılan çerezleri ifade ederken, kalıcı çerezler ise internet sitesinin ziyareti sırasında oluşan ve kullanıcılar silinceye veya süreleri doluncaya kadar kalan çerezleri ifade ederler. Web sitesi kullanımında kişiselleştirme amacıyla kaydetmiş olduğunuz bilgiler ve ayarlarınız kalıcı çerezler kapsamında tutulmaktadır.

  Diğer yandan, alan adına (domain) göre çerezler birinci taraf çerezleri ve üçüncü taraf çerezleri olarak ikiye ayrılmaktadır.

  Zorunlu Çerezler: Site’nin doğru biçimde çalışması için zorunlu olanlardır. Kimlik doğrulama, mevcut oturum ile ilgili bilgilerin kaybolmaması gibi amaçlarla kullanılmaktadır.

  Bu çerezlerin kullanımı suretiyle gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun m.5 kapsamında “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veri işleme şartı hukuki sebebine dayanılmaktadır.

  İşlevselik İçin Gerekli Çerezler: Site’yi ziyaret eden kullanıcıların tercihlerini hatırlamasına olanak sağlayan çerezlerdir. Örneğin ziyaretçinin dil tercihi hatırlanmasını sağlar.

  Bu çerezlerin kullanımı suretiyle gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun m.5 kapsamında “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” veri işleme şartı hukuki sebebine dayanılmaktadır.

  Performans ve Analiz Çerezleri: Site’nin geliştirilmesine yardımcı olan çerezlerdir. Bu tür çerezler, ziyaretçilerin site kullanımları hakkında bilgiler toplar, sitenin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığının denetiminde ve alınan hataların tespitinde kullanılır.

  Bu çerezlerin kullanımı suretiyle gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun madde 5 kapsamında “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” veri işleme şartı hukuki sebebine dayanılmaktadır.

  Reklam ve Pazarlama Çerezleri: Bu çerezler Site’de veya Site haricindeki mecralarda ürün ve hizmet tanıtımını yapmak, kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek, reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek için kullanılır.

  Bu çerezlerin kullanımı suretiyle gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun m.5 kapsamında “açık rıza sunulması” veri işleme şartı hukuki sebebine dayanılmaktadır.

  Site’de kullandığımız çerezler aşağıdaki çerezlerden ibaret olup, aşağıda detaylarıyla açıklandığı üzere Site’de hem birinci parti çerezler hem de üçüncü parti çerezler kullanılmaktadır.
   

  Çerez Adı

  Açıklama - Amaç

  Çerez Tipi

  Çerez Kategorisi

  Saklama Süresi

  __cf_bm

  Bu çerez, insanlarla botları ayırt etmek için kullanılır.

  Birinci Taraf Çerez

     Fonksiyonel

  30 Dakika

  ApplicationGatewayAffinityTBS

  Azure Application Gateway, kullanıcı oturumlarını sürdürmek için ağ geçidi tarafından yönetilen tanımlama bilgilerini kullanır.

  Birinci Taraf Çerez

  Gerekli

  Oturum süresince saklanırlar.

  TcmxSID

  Ticimax tarafından kullanıcıların saptanması ve takibi maksadıyla kullanılmaktadır. 

  Birinci Taraf Çerez

  Diğer

  Oturum süresince saklanırlar.

  CultureSettings

  Site üzerinde ülke/dil seçimi var ise seçilen kaydın teknik detaylarının tutulduğu çerezlerdir.

  Birinci Taraf Çerez

  Fonksiyonel

  Oturum süresince saklanırlar.

  _gcl_au

  Reklam tıklamalarındaki bilgileri alır ve dönüşümlerin açılış sayfasının dışında ilişkilendirilebilmesi için bir birinci taraf çerezinde saklar.

  Birinci Taraf Çerez

  Pazarlama

  90 gün

  _ga

  Google Analytics tarafından kullanılan bu çerez ziyaretçinin web sitesini nasıl kullandığına ilişkin istatistiksel veriler oluşturmak için kullanılan özelleştirilmiş bir kimliği kaydeder.

  Üçüncü Taraf Çerez

  Pazarlama

  2 yıl

  _gid

  Ziyaretçinin web sitesini nasıl kullandığına ilişkin istatistiksel veriler oluşturmak için kullanılan özelleştirilmiş bir kimliği kaydeder.

  Birinci Taraf Çerez

  Pazarlama

  24 Saat

  ticimax_PopupSettings

  Kullanıcıya gösterilen pop-uplar ile ilgili teknik verilerin tutulduğu çerezlerdir.

  Birinci Taraf Çerez

  Gerekli

  30 Gün

   

  strw-1703-tpvc

  Kullanıcının siteye geldiği ilk tarihten itibaren, gezdiği sayfa sayısını tutan çerezdir.

  Birinci Taraf Çerez

  Pazarlama

  365 Gün

   

  strw-1703-spvc

  Kullanıcının oturum boyunca gezdiği sayfa sayısını saklar, bu çerez kullanıcı tarayıcıyı kapattığında otomatik olarak silinmektedir.

  Birinci Taraf Çerez

  Pazarlama

  Oturum süresince saklanırlar.

   

  strw-1703-vt

  Siteye gelen kullanıcının ilk ziyaret tarihinin kaydının tutulduğu çerezdir. Bu çerez ile kişiyi new visitor, returning visitor olarak işaretleyip bu veriye göre banner, pop-up çalıştırılmaktadır.

  Birinci Taraf Çerez

  Pazarlama

  365 Gün

   

  SetrowIDV2

  İstatistiksel ve analiz amaçlı yerleştirilmektedir. Kullanıcıların web sitesi üzerindeki davranışları bu materyal aracılığı ile takip edilebilmektedir ve bu veriyle ilişkili olarak senaryolar çalıştırılmaktadır. Setrow tarafından kullanılır.

   

  Birinci Taraf Çerez

  Pazarlama

  365 Gün

   

   

  _gat

  Bu çerez, istek oranını kısmak için kullanılır. Bunlar, Google Analytics hizmetini kullanmamıza izin vermek için cihazınıza yerleştirilen üçüncü taraf çerezleridir. Bu çerezler, ziyaretçilerin web sitemizi nasıl kullandığı hakkında bilgi toplamak için kullanılır.

   

  Üçüncü Taraf Çerez

  Pazarlama

  40 Saniye

   

  _fbp

  Facebook Pixel tarafından, web siteleri arasında ziyaretleri depolamak ve izlemek için kullanılan çerezdir.

  Üçüncü Taraf Çerez

  Pazarlama

  90 Gün

   

  fr

  Bu çerez, Facebook tarafından reklam dağıtımı veya yeniden hedefleme sağlamak için kullanılır.

  Üçüncü Taraf Çerez

  Pazarlama

  90 Gün

   

  IDE

  Bir üçüncü taraf (DoubleClick) tarafından ayarlanan bu çerezler, web üzerinde sizinle alakalı hedefli reklamlar sunmak için kullanılır.

  Üçüncü Taraf Çerez

  Pazarlama

  2 Yıl

   

  _hjSessionUser_1970297

  Bir kullanıcı Hotjar komut dosyasının bulunduğu bir sayfaya ilk geldiğinde ayarlanan Hotjar çerezidir. Tarayıcıda o siteye özgü olan Hotjar Kullanıcı Kimliğini kalıcı kılmak için kullanılır. Bu, aynı siteye yapılan sonraki ziyaretlerdeki davranışın aynı kullanıcı kimliğiyle ilişkilendirilmesini sağlar.

   

  Birinci Taraf Çerez

   

   

  Pazarlama

   

   

  365 Gün

  _hjFirstSeen

  Ziyaretçinin web sitesini daha önce ziyaret edip etmediğini veya web sitesinde yeni bir ziyaretçi olup olmadığını belirlemek için kullanılır.

  Birinci Taraf Çerez

  Pazarlama

  30 Dakika

  _hjIncludedInSessionSample

  Ziyaretçilerin web sitesi davranışıyla ilgili verileri kaydeder. Bu, dahili analiz ve web sitesi optimizasyonu için kullanılır.

  Birinci Taraf Çerez

  Pazarlama

  2 Dakika

  _hjSession_1970297

  Geçerli oturum verilerini tutan bir tanımlama bilgisi için kullanılır. Bu, oturum penceresindeki sonraki isteklerin aynı oturuma atfedilmesini sağlar.

  Birinci Taraf Çerez

  Pazarlama

  30 Dakika

  _hjAbsoluteSessionInProgress

   

  Bu çerez, bir web sitesinin farklı ziyaretçiler tarafından kaç kez ziyaret edildiğini saymak için kullanılır - bu, ziyaretçiye bir kimlik atanarak yapılır, böylece ziyaretçi iki kez kaydolmaz.

  Birinci Taraf Çerez

  Pazarlama

  30 Dakika

  NSC_xfc_mphjo_tfuspx1_ttm

  Bu çerez sunucu genelinde yükü dengeleyerek dengeyi optimize etmeye yardımcı olur.

  Birinci Taraf Çerez

  Gerekli/Zorunlu

  Oturum süresince saklanırlar.

  Ticimax_Cart_SessionID

  Logout ve login sepetleri birleştirmek için kullanılan sepet id’lerin tutulması için kullanılır.

  Birinci Taraf Çerez

  Gerekli/Zorunlu

  Oturum süresince saklanırlar.

  strw-1703-ttt

  Kullanıcının siteye geldiği ilk tarihten itibaren, sitede kaldığı süreyi saniye cinsinden tutan çerezdir

  Birinci Taraf Çerez

  Pazarlama

  365 Gün

  strw-1703-stt

  Kullanıcının oturum boyunca sitede kaldığı süreyi saniye cinsinden tutan çerezdir. Bu çerez kullanıcı tarayıcıyı kapattığında otomatik olarak silinmektedir.

  Birinci Taraf Çerez

  Pazarlama

  Oturum süresince saklanırlar.

  strw-1703-ptt

  Kullanıcının bulunduğu sayfada kaldığı süreyi saniye cinsinden saklayan çerezdir.

  Birinci Taraf Çerez

   Pazarlama

  Oturum süresince saklanırlar.

  __RequestVerificationToken

  Siteler Arası İstek Sahteciliği olarak bilinen bir web sitesine yetkisiz içerik gönderilmesini durdurmak için tasarlanmıştır.

  Birinci Taraf Çerez

  Gerekli/Zorunlu

  Oturum süresince saklanırlar.

  SonZiyaretEdilenUrunler

  Bu çerez Ticimax tarafından kullanıcıyı satın alma adımına yönlendirmek için gezdiği ürünleri tutar.

  Üçüncü Taraf Çerez

  Pazarlama

  7 Gün  3.Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

  Kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde tedarikçilere, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarabiliriz.

  Site üzerinde kullanılan bazı çerezler Şirket haricindeki üçüncü parti servis sağlayıcılar tarafından sağlanmaktadır. Açık rızanızı vermeniz halinde kişisel verileriniz 2. Madde başlığı altında gösterilen amaçlarla Setrow ve yurt dışında mukim Google INC, Facebook INC, Hotjar ile açık rızanıza dayalı olarak paylaşılmaktadır

  4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

  Kişisel verileriniz, Şirket tarafından ve ayrıca yukarıda belirtilen üçüncü taraflar aracılığıyla yukarıda detaylandırılan amaçların gerçekleştirilmesi için elektronik ortamda ve otomatik yolla Çerezler vasıtasıyla toplanmaktadır. Üçüncü tarafların çerez kullanımına dair detaylı bilgiye ilgili üçüncü tarafın web sitesinden ulaşabilirsiniz.

  5. Veri Sahibinin Hakları

  KVKK 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

  a) Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  b) Verileriniz işlenmiş ise bilgi talep edebilme,

  c) Verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilme,

  ç) Verilerinizin yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgi alabilme,

  d) Verilerinizin eksik/yanlış işlenmiş ise, verilerinizin düzeltilmesini isteyebilme,

  e) Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteyebilme,

  f) Yukarıda (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı 3’üncü kişilere bildirilmesini isteyebilme,

  g) Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda bu sonuca itiraz edebilme,

  ğ) Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep edebilme hakkına sahiptir.

  Kişisel verileriniz hakkında daha fazla bilgi almak ister veya bir talepte bulunmak isterseniz, bizimle [email protected] adresine elektronik posta göndermek suretiyle iletişime geçebilirsiniz.
   
 • ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

  1. KONU

  İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu www.hamm.com.tr internet sitesinden ürün/ürünler satın alacak kişi (“ALICI”) ile internet sitesinden verilen siparişin tedarik ve tesliminden sorumlu Hamm Tasarım Mimarlık ve Müteahhitlik Ticaret Limited Şirketi (“SATICI”) arasındaki mesafeli sözleşmeye ilişkin tüketicilerin, 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca bilgilendirilmesinden ibarettir.

  2. SATICI BİLGİLERİ

  Unvanı: Hamm Tasarım Mimarlık ve Müteahhitlik Ticaret Limited Şirketi

  Adresi: Yeşilce Mahallesi, Aytekin Sokak, No:18/3 Kağıthane / İstanbul

  Mersis No: 0470053856300012

  Müşteri Hizmetleri Tel.: 0541 780 84 21

  E-posta: [email protected]

  3. ALICI BİLGİLERİ

  Ad Soyad: [fatura-isim]

  Adresi: [fatura-adres]

  Tel: [telefon]

  E-posta: [eposta]

  4. SİPARİŞE KONU ÜRÜN/ÜRÜNLERİN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE SATIŞ BİLGİLERİ

  [urun-listesi]

  Kargo Tutarı: [kargo-tutar]

  İndirim Tutarı:

  Toplam: [toplam-tutar]

  Sipariş Numarası: #[order_id]

  Ödeme Şekli: [odeme-yontemi]

  Teslimat Adresi: [fatura-adres]

  Fatura Adresi: [fatura-adres]

  5. CAYMA HAKKI

  5.1. ALICI, mal satışına ilişkin sipariş konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren kanunen 14 (on dört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılmasından kaynaklanan masraflar kanuni istisnalar hariç olmak üzere SATICI’ya aittir.

  5.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde, SATICI’ya iadeli taahhütlü posta veya e-posta ile SATICI’nın 2. maddede belirtilen ilgili adreslerine yazılı bildirimde bulunulması gerekmektedir.

  5.3. Cayma hakkının kullanılması halinde,

  a. ALICI dışındaki 3. kişilere veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası, (iade edilmek istenen ürünün faturası tüzel kişi/tacir adına kesilmiş ise iade edilirken tüzel kişinin/tacirin düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası tüzel kişi/tacir adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

  b. İade formu (bkz. Ek-1); ALICI’nın cayma hakkını kullanabilmesi için ürünle birlikte kendisine iletilen iade formunu doldurması ve ürünü iade formuyla birlikte kargo/nakliyat şirketine teslim etmesi gerekmektedir. ALICI’nın iade formu dışında da cayma beyanında bulunma hakkı saklıdır.

  c. İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

  5.4. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 (on dört) günlük süre içerisinde varsa malın ALICI’ya teslim masrafları dahil tahsil edilen toplam bedeli ALICI’ya iade etmekle yükümlüdür. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren malı kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunulmazsa, ALICI cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı SATICI’ya kendisine ilk teslimatı gerçekleştiren kargo/nakliyat şirketi vasıtasıyla geri göndermek zorundadır.

  5.5. ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle ürünün değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ürünün zayii olduğu hallerde cayma hakkı kullanılamaz.

  5.6. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

  5.7. ALICI, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. maddesinin 1. fıkrası uyarınca cayma hakkını aşağıdaki hallerde kullanamayacağını kabul etmiştir:

  a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler,

  b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar,

  c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar,

  ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanlar,

  d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar,

  e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemeleri,

  f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar,

  g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin hizmetler,

  ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar,

  h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetler.

  5.8. SATICI, ALICI’nın kampanya konusu siparişten herhangi bir ürünü cayma hakkı kapsamında iade etmek istemesi durumunda sepete indirim tutarı olarak yansıtılan miktarı iade edilen ürün bedelinden mahsup ederek iade ödemesi yapacaktır.

  6. TESLİMAT ve GEÇERLİLİK

  6.1. Şehir içi teslimlerde teslimat masrafları SATICI’ya ait olmakla, şehir dışına yapılacak teslimlerde teslimat ücreti ALICI’ya aittir. SATICI satış anında yürüttüğü ve internet sitesinde şartlarını ilan ettiği kampanyaların sonucuna bağlı olarak söz konusu teslimat masraflarının tamamını ya da bir kısmını ALICI’ya yansıtmayabilir. Kargo ücreti siparişte yer alan ALICI’ya ait adres üzerinden belirlenmiştir. ALICI’nın sipariş sonrasında teslimat adresinde değişiklik talep etmesi durumunda ek kargo bedeli ALICI tarafından karşılanacaktır. Ek kargo bedelinin ALICI tarafından karşılanmaması halinde SATICI yeni adrese teslimat yapmakla yükümlü olmayacak, teslimat adresi SATICI’nın depo adresi olacaktır.

  6.2. Sipariş tüketicinin kendisinin seçtiği SATICI ile anlaşmalı kargo/nakliyat şirketi aracılığı ile, ALICI’nın yukarıda belirtilen adresinde elden teslim edilecektir. SATICI, siparişin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde sipariş konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur. Şüpheye mahal vermemek adına, Havale/EFT yolu ile gerçekleştirilen satışlarda siparişin SATICI’ya ulaştığı tarih, ödemenin yapıldığı tarih olarak esas alınacaktır. Havale/EFT yolu ile gerçekleştirilen satışlarda ödemenin yapılmaması halinde işbu siparişin SATICI adına hiçbir bağlayıcılığı olmayacaktır. ALICI’nın, Havale/EFT yolu ile ödemeyi taahhüt etmesinden sonra ödemeyi yaptığı tarihte sipariş konusu ürün/ürünlere zam gelmesi halinde aradaki ek tutar ödenmediği müddetçe işbu sipariş SATICI adına bağlayıcı olmayacaktır.

  6.3. SATICI sipariş edilen ürünleri tedarik edememesi halinde, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç (3) gün içinde ALICI’yı bilgilendirerek sözlü/yazılı onayını almak kaydıyla, başka bir malı tedarik edebilir. ALICI’nın onay vermediği hallerde sipariş iptal edilir ve ödemeye ilişkin iade gerçekleştirilir.

  6.4. Olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, sokağa çıkma kısıtlaması gibi) söz konusu ise SATICI, ürünün 30 (otuz) günlük yasal süre zarfında teslim edilememesi ile ilgili olarak ALICI ile irtibata geçerek haberdar eder. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sona erene kadar bekleyebilir.

  6.5. Ürünlerin teslimatı anında ALICI’nın adresinde bulunmaması veya adresteki kişilerin teslimatı kabul etmemesi durumunda SATICI, bu husustaki edimini yerine getirmiş kabul edilecektir. ALICI adreste teslim alacak bir kimsenin olmaması durumunda kargo/nakliyat firması ile irtibata geçip siparişin sevkiyatını takip etmek ve düzenlemek sorumluluğundadır.

  6.6. SATICI’nın ürünü teslim edeceğine dair Alıcı’ya sipariş formunda yer alan iletişim bilgilerinden herhangi birine bildirimde bulunmasını müteakip Alıcı’nın teslimatı kabul etme süresi kendisine bildirimin yapıldığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) işgünüdür. Alıcı kendisine yapılan bildirime rağmen belirtilen sürede teslimatın yapılamaması durumunda ürün teslimini kabul etmemiş sayılacaktır. Alıcı, belirtilen sürede ürünün teslimini kabul etmemesi halinde SATICI’ya günlük depolama hizmeti olarak ürünün KDV fiyatı dahil binde 2 oranında ücret ödemeyi kabul eder. Söz konusu depolama ücreti teslimatı müteakip Alıcı’ya faturalandırılır, ancak toplam teslim almama süresinin 45 (kırk beş) günü aşması halinde her 15 (on beş) günde bir depolama ücreti faturalandırması gerçekleştirilir. Alıcı depolamaya ilişkin faturayı, 7 (yedi) gün içerisinde ödemeyi taahhüt eder. Ürünün, teslimat bildirimini müteakip 30 (otuz) iş günü içerisinde teslim alınması halinde işbu madde uygulama bulmayacaktır. SATICI’nın ürünü depolamak yerine alacaklı temerrüdü hükümlerine dayanarak tevdi mahalline ürünleri teslim etme hakkı saklıdır.

  7. GENEL HÜKÜMLER

  7.1. Sipariş konusu ürün, yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa, SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması veya bizzat kendisi tarafından teslim edilir. SATICI ürünü/ürünleri sipariş edilen ürünün bulunduğu apartmanın ortak alanlarından (giriş, asansör, merdiven vb. alanlardan) ve nihayet daire kapısından geçirmek suretiyle teslim eder. ALICI’nın teslimat talep ettiği adrese sipariş edilen ürünlerin el ile taşınmasının mümkün olmadığı hallerde (ürünün boyutunun sığmaması vb. haller) teslimat için kullanılması zorunlu vinç vb. masraflardan ALICI sorumlu olacaktır. ALICI’nın bu masrafı ödememesi halinde SATICI teslimat yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılacaktır ve ALICI, SATICI’nın deposundan ürünleri bizzat kendisi teslim alacaktır.

  7.2. ALICI, ürünleri teslim aldığı anda kontrol etmekle ve üründe kargodan/kuryeden kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürünü kabul etmemekle ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. ALICI, teslim almış olduğu üründe herhangi bir ayıba ilişkin tutanak tutturmadığı durumlarda malı her türlü ayıptan ari olarak almış olduğunu kabul eder. Üründe bulunan gizli ayıp hali ayrık olmak üzere sonradan ayıba ilişkin itirazda bulunamaz.

  7.3. ALICI, SATICI tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, ürünü teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Peşin satışlarda teslimattan önce ürün bedeli SATICI’ya tamamen ödenmediği, taksitli satışlarda vadesi gelen taksit tutarı tediye edilmediği takdirde, SATICI tek taraflı olarak sözleşmeyi/siparişi iptal edebilir ve ürünü teslim etmeyebilir.

  7.4. Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ürün en geç 3 (üç) gün içinde ALICI tarafından tüm giderleri ALICI’ya ait olmak üzere SATICI’ya iade edilir. SATICI’nın iadeyi kabul etmeksizin ürün bedeli alacağını takip dâhil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükârda saklıdır.

  7.5. Kargo ücreti ALICI’ya ait adres üzerinden belirlenmiştir. ALICI’nın siparişin tamamlanmasından sonra teslimat adresinde değişiklik talep etmesi durumunda ek kargo bedeli ALICI tarafından karşılanacaktır. Ek kargo bedelinin ALICI tarafından karşılanmaması halinde SATICI yeni adrese teslimat yapmakla yükümlü olmayacaktır.

  7.6. Siparişin tamamlanmasından sonra sipariş konusu ürünlerde ALICI’nın değişiklik/özelleştirme talebi olması halinde bu taleplerin uygulanması SATICI’nın kabul etmesi ön şartına tabiidir. Bu taleplerin masrafı ALICI tarafından karşılanacaktır. Bu taleplerin SATICI tarafından kabul edilmesi ve ALICI tarafından ek ödemenin yapılması ile teslimat süresi ek ödemenin tamamlandığı tarihte yeniden başlayacaktır.

  7.7. ALICI, SATICI tarafından sunulan ürün/ürünlere ilişkin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, cayma hakkı, iade ve teslimatına ilişkin bilgileri dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere işbu ön bilgilendirme formunda yer alan her türlü bilgiyi okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul ve beyan eder.

  7.8. ALICI, işbu Ön Bilgilendirme Formu’nu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni onaylamasını takiben sitedeki “Siparişi Onayla” butonunu tıklamakla seçtiği ürüne ilişkin ödeme yükümlülüğü altına girdiğini kabul eder.

  7.9. ALICI, her türlü şikayetleri için [email protected] üzerinden SATICI ile iletişime geçmesini müteakip SATICI, ALICI’nın şikayetlerini değerlendirerek çözüme kavuşturmaya çalışacaktır.

  8. KAMPANYALI SATIŞLAR

  8.1. SATICI’nın hamm.com.tr’de ilan ettiği kampanya şartlarının Mesafeli Satış Sözleşmesi hükümleri ile çelişmesi durumunda öncelikle ilan edilen kampanya şartları uygulanacaktır.

  8.2. SATICI, hamm.com.tr’de uygulayacağını taahhüt ettiği kampanyalar, diğer kampanyalar ve indirim kuponları ile birleştirilemeyecektir.

  8.3. SATICI, hamm.com.tr’de ilan ettiği kampanya şartlarını her zaman değiştirme hakkını ve kampanyayı ilan ettiği tarih aralığından daha önce kampanyayı sonlandırma hakkını saklı tutar.

  8.4. ALICI, SATICI’nın kampanya uygulaması halinde ilgili kampanyaların stoklarla sınırlı olduğunu ve SATICI’nın stok bitmesi halinde kampanya uygulamama hakkının saklı olduğunu kabul ederler.

  8.5. SATICI, ALICI’nın kampanya konusu siparişten herhangi bir ürünü cayma hakkı kapsamında iade etmek istemesi durumunda sepete indirim tutarı olarak yansıtılan miktarı iade edilen ürün bedelinden mahsup ederek iade ödemesi yapacaktır

  9.ŞİKAYETLER/TALEPLER ve GÖREVLİ MAHKEME

  9.1. ALICI, şikâyet ve talepleri konusunda öncelikle 2. ve 7.9. maddede yer alan adres ve iletişim kanallarından SATICI ile doğrudan irtibata geçebilir.

  9.2. Ayrıca ALICI söz konusu talep ve şikayetlerini, Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetlerine veya Tüketici Mahkemelerine yapabilir.

  9.3. 2022 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunundaki hakları saklı kalmak kaydıyla; değeri otuz bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunludur. Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapılamamaktadır.
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR