Çerez Kullanımı Aydınlatma Metni

Hamm Tasarım Mimarlık ve Müteahhitlik Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) olarak www.hamm.com.tr’yi (“Site”) ziyaret eden kullanıcılarımızın/müşterilerimizin (“Veri Sahibi”) verilerini önemsiyoruz. Bu sebeple işbu Çerez Kullanımı Aydınlatma Metni, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) olmak üzere tabi olunan mevzuat uyarınca, Veri Sahibi’nin siteyi ziyaretlerinde hangi tür çerezlerin hangi amaçlarla kullanıldığının bilgilendirilmesi ve bu çerezlerin ayarlarının yapılması ile yönetimi ve silinmesine yönelik bilgilendirmenin yapılmasına ilişkindir.

Şirket olarak kullanmakta olduğumuz çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir veya yeni çerezler kullanmaya başlayabiliriz. Güncel bir çerez politikası tutmak ve buna ilişkin yapmış olduğumuz değişiklikleri yayınlamak kaydıyla işbu çerez politikasında yer alan düzenlemelerde değişiklik yapma hakkımızın saklı olduğunu bildiririz.

  1. Veri Sorumlusu

Hamm Tasarım Mimarlık ve Müteahhitlik Ticaret Limited Şirketi, www.hamm.com.tr üzerinde kullanılan çerezlere ilişkin olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu olarak hareket etmektedir. Sitede kullandığımız, reklam ve pazarlama çerezleri için kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve istedikleri zaman rızalarını değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır. Kullanıcılar çerez paneli üzerinden, Site’de kullanılan Reklam ve Pazarlama Çerezleri için rızalarını sunabilmekte ve geri çekebilmektedir.

  1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Veri İşleme Şartları

Çerez Nedir?

Çerezler, Site’yi ziyaret eden kullanıcılara daha iyi bir internet deneyimi sunabilmek, sitenin işlevselliğini sağlayabilmek ve kullanımı kişiselleştirmek adına kullanıcılarımızın tercih ve alışkanlıklarını tarayıcı üzerinde depolanmasını sağlayan küçük dosyalardır. Çerezler hem zamandan tasarruf edebilmek hem de daha kullanışlı bir internet deneyimi yaşatabilmek maksadıyla kullanılmaktadırlar.

Genel Olarak Çerez Türleri ve Toplanmasının Hukuki Sebebi

Çerezler süre bakımından Kalıcı ve Geçici Çerez olarak ikiye ayrılmaktadır. Geçici çerezler Site ziyareti sırasında anlık olarak oluşan ve tarayıcı açık olduğu müddetçe kullanılan çerezleri ifade ederken, kalıcı çerezler ise internet sitesinin ziyareti sırasında oluşan ve kullanıcılar silinceye veya süreleri doluncaya kadar kalan çerezleri ifade ederler. Web sitesi kullanımında kişiselleştirme amacıyla kaydetmiş olduğunuz bilgiler ve ayarlarınız kalıcı çerezler kapsamında tutulmaktadır.

Diğer yandan, alan adına (domain) göre çerezler birinci taraf çerezleri ve üçüncü taraf çerezleri olarak ikiye ayrılmaktadır.

Zorunlu Çerezler: Site’nin doğru biçimde çalışması için zorunlu olanlardır. Kimlik doğrulama, mevcut oturum ile ilgili bilgilerin kaybolmaması gibi amaçlarla kullanılmaktadır.

Bu çerezlerin kullanımı suretiyle gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun m.5 kapsamında “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veri işleme şartı hukuki sebebine dayanılmaktadır.

İşlevselik İçin Gerekli Çerezler: Site’yi ziyaret eden kullanıcıların tercihlerini hatırlamasına olanak sağlayan çerezlerdir. Örneğin ziyaretçinin dil tercihi hatırlanmasını sağlar. 

Bu çerezlerin kullanımı suretiyle gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun m.5 kapsamında “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” veri işleme şartı hukuki sebebine dayanılmaktadır.

Performans ve Analiz Çerezleri: Site’nin geliştirilmesine yardımcı olan çerezlerdir. Bu tür çerezler, ziyaretçilerin site kullanımları hakkında bilgiler toplar, sitenin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığının denetiminde ve alınan hataların tespitinde kullanılır. 

Bu çerezlerin kullanımı suretiyle gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun madde 5 kapsamında “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” veri işleme şartı hukuki sebebine dayanılmaktadır.

Reklam ve Pazarlama Çerezleri: Bu çerezler Site’de veya Site haricindeki mecralarda ürün ve hizmet tanıtımını yapmak, kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek, reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek için kullanılır.

Bu çerezlerin kullanımı suretiyle gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun m.5 kapsamında “açık rıza sunulması” veri işleme şartı hukuki sebebine dayanılmaktadır.

Site’de kullandığımız çerezler aşağıdaki çerezlerden ibaret olup, aşağıda detaylarıyla açıklandığı üzere Site’de hem birinci parti çerezler hem de üçüncü parti çerezler kullanılmaktadır.

Çerez Adı

Açıklama - Amaç

Çerez Tipi

Çerez Kategorisi

Saklama Süresi

__cf_bm

Bu çerez, insanlarla botları ayırt etmek için kullanılır.

Birinci Taraf Çerez

   Fonksiyonel

30 Dakika

ApplicationGatewayAffinityTBS

Azure Application Gateway, kullanıcı oturumlarını sürdürmek için ağ geçidi tarafından yönetilen tanımlama bilgilerini kullanır.

Birinci Taraf Çerez

Gerekli

Oturum süresince saklanırlar.

TcmxSID

Ticimax tarafından kullanıcıların saptanması ve takibi maksadıyla kullanılmaktadır. 

Birinci Taraf Çerez

Diğer

Oturum süresince saklanırlar.

CultureSettings

Site üzerinde ülke/dil seçimi var ise seçilen kaydın teknik detaylarının tutulduğu çerezlerdir.

Birinci Taraf Çerez

Fonksiyonel

Oturum süresince saklanırlar.

_gcl_au

Reklam tıklamalarındaki bilgileri alır ve dönüşümlerin açılış sayfasının dışında ilişkilendirilebilmesi için bir birinci taraf çerezinde saklar.

Birinci Taraf Çerez

Pazarlama

90 gün

_ga

Google Analytics tarafından kullanılan bu çerez ziyaretçinin web sitesini nasıl kullandığına ilişkin istatistiksel veriler oluşturmak için kullanılan özelleştirilmiş bir kimliği kaydeder.

Üçüncü Taraf Çerez

Pazarlama

2 yıl

_gid

Ziyaretçinin web sitesini nasıl kullandığına ilişkin istatistiksel veriler oluşturmak için kullanılan özelleştirilmiş bir kimliği kaydeder.

Birinci Taraf Çerez

Pazarlama

24 Saat

ticimax_PopupSettings

Kullanıcıya gösterilen pop-uplar ile ilgili teknik verilerin tutulduğu çerezlerdir.

Birinci Taraf Çerez

Gerekli

30 Gün

 

strw-1703-tpvc

Kullanıcının siteye geldiği ilk tarihten itibaren, gezdiği sayfa sayısını tutan çerezdir.

Birinci Taraf Çerez

Pazarlama

365 Gün

 

strw-1703-spvc

Kullanıcının oturum boyunca gezdiği sayfa sayısını saklar, bu çerez kullanıcı tarayıcıyı kapattığında otomatik olarak silinmektedir.

Birinci Taraf Çerez

Pazarlama

Oturum süresince saklanırlar.

 

strw-1703-vt

Siteye gelen kullanıcının ilk ziyaret tarihinin kaydının tutulduğu çerezdir. Bu çerez ile kişiyi new visitor, returning visitor olarak işaretleyip bu veriye göre banner, pop-up çalıştırılmaktadır.

Birinci Taraf Çerez

Pazarlama

365 Gün

 

SetrowIDV2

İstatistiksel ve analiz amaçlı yerleştirilmektedir. Kullanıcıların web sitesi üzerindeki davranışları bu materyal aracılığı ile takip edilebilmektedir ve bu veriyle ilişkili olarak senaryolar çalıştırılmaktadır. Setrow tarafından kullanılır.

 

Birinci Taraf Çerez

Pazarlama

365 Gün

 

 

_gat

Bu çerez, istek oranını kısmak için kullanılır. Bunlar, Google Analytics hizmetini kullanmamıza izin vermek için cihazınıza yerleştirilen üçüncü taraf çerezleridir. Bu çerezler, ziyaretçilerin web sitemizi nasıl kullandığı hakkında bilgi toplamak için kullanılır.

 

Üçüncü Taraf Çerez

Pazarlama

40 Saniye

 

_fbp

Facebook Pixel tarafından, web siteleri arasında ziyaretleri depolamak ve izlemek için kullanılan çerezdir.

Üçüncü Taraf Çerez

Pazarlama

90 Gün

 

fr

Bu çerez, Facebook tarafından reklam dağıtımı veya yeniden hedefleme sağlamak için kullanılır.

Üçüncü Taraf Çerez

Pazarlama

90 Gün

 

IDE

Bir üçüncü taraf (DoubleClick) tarafından ayarlanan bu çerezler, web üzerinde sizinle alakalı hedefli reklamlar sunmak için kullanılır.

Üçüncü Taraf Çerez

Pazarlama

2 Yıl

 

_hjSessionUser_1970297

Bir kullanıcı Hotjar komut dosyasının bulunduğu bir sayfaya ilk geldiğinde ayarlanan Hotjar çerezidir. Tarayıcıda o siteye özgü olan Hotjar Kullanıcı Kimliğini kalıcı kılmak için kullanılır. Bu, aynı siteye yapılan sonraki ziyaretlerdeki davranışın aynı kullanıcı kimliğiyle ilişkilendirilmesini sağlar.

 

Birinci Taraf Çerez

 

 

Pazarlama

 

 

365 Gün

_hjFirstSeen

Ziyaretçinin web sitesini daha önce ziyaret edip etmediğini veya web sitesinde yeni bir ziyaretçi olup olmadığını belirlemek için kullanılır.

Birinci Taraf Çerez

Pazarlama

30 Dakika

_hjIncludedInSessionSample

Ziyaretçilerin web sitesi davranışıyla ilgili verileri kaydeder. Bu, dahili analiz ve web sitesi optimizasyonu için kullanılır.

Birinci Taraf Çerez

Pazarlama

2 Dakika

_hjSession_1970297

Geçerli oturum verilerini tutan bir tanımlama bilgisi için kullanılır. Bu, oturum penceresindeki sonraki isteklerin aynı oturuma atfedilmesini sağlar.

Birinci Taraf Çerez

Pazarlama

30 Dakika

_hjAbsoluteSessionInProgress

 

Bu çerez, bir web sitesinin farklı ziyaretçiler tarafından kaç kez ziyaret edildiğini saymak için kullanılır - bu, ziyaretçiye bir kimlik atanarak yapılır, böylece ziyaretçi iki kez kaydolmaz.

Birinci Taraf Çerez

Pazarlama

30 Dakika

NSC_xfc_mphjo_tfuspx1_ttm

Bu çerez sunucu genelinde yükü dengeleyerek dengeyi optimize etmeye yardımcı olur.

Birinci Taraf Çerez

Gerekli/Zorunlu

Oturum süresince saklanırlar.

Ticimax_Cart_SessionID

Logout ve login sepetleri birleştirmek için kullanılan sepet id’lerin tutulması için kullanılır.

Birinci Taraf Çerez

Gerekli/Zorunlu

Oturum süresince saklanırlar.

strw-1703-ttt

Kullanıcının siteye geldiği ilk tarihten itibaren, sitede kaldığı süreyi saniye cinsinden tutan çerezdir

Birinci Taraf Çerez

Pazarlama

365 Gün

strw-1703-stt

Kullanıcının oturum boyunca sitede kaldığı süreyi saniye cinsinden tutan çerezdir. Bu çerez kullanıcı tarayıcıyı kapattığında otomatik olarak silinmektedir.

Birinci Taraf Çerez

Pazarlama

Oturum süresince saklanırlar.

strw-1703-ptt

Kullanıcının bulunduğu sayfada kaldığı süreyi saniye cinsinden saklayan çerezdir.

Birinci Taraf Çerez

 Pazarlama

Oturum süresince saklanırlar.

SetrowPushIdentity_0_1703

Push Notification izinli olan kişilerin end point bilgileri bu çerez aracılığıyla saklanmaktadır.

Birinci Taraf Çerez

 Pazarlama

1 yıl

sua-timing

Zamanlama ile ilgili bilgiler kaydedilmektedir.

Birinci Taraf Çerez

Pazarlama

Oturum süresince saklanırlar.

sua---vc

İlgili key bilgisine ait site üstü tanımlamanın kaç kez gösterildiğinin bilgisi tutulmaktadır

Birinci Taraf Çerez

Pazarlama

Oturum süresince saklanırlar.

sua-key-subscribe

İlgili key bilgisine ait site üstü tanımlamaya kayıt bırakılıp bırakılmadığını kontrol eder.

Birinci Taraf Çerez

Pazarlama

Oturum süresince saklanırlar.

sua-puan

Site üstü araç ürün puanlama pop-up üzerinden hangi ürüne kaç puan verildiğinin bilgisi saklanmaktadır.

Birinci Taraf Çerez

Pazarlama

Oturum süresince saklanırlar.

sua-key-close 

Site üstü pop-up kapatma butonuna tıklanıldığının bilgisi saklanmaktadır. Kapatma butonuna tıklanıldıktan sonra bir daha gösterim yapılmaması istenildiğinde bu alan üzerinden kontrol yapılmaktadır.

Birinci Taraf Çerez

Fonksiyonel

Oturum süresince saklanırlar.

__RequestVerificationToken

Siteler Arası İstek Sahteciliği olarak bilinen bir web sitesine yetkisiz içerik gönderilmesini durdurmak için tasarlanmıştır.

Birinci Taraf Çerez

Gerekli/Zorunlu

Oturum süresince saklanırlar.

SonZiyaretEdilenUrunler

Bu çerez Ticimax tarafından kullanıcıyı satın alma adımına yönlendirmek için gezdiği ürünleri tutar.

Üçüncü Taraf Çerez

Pazarlama

7 Gün

3.Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde tedarikçilere, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarabiliriz.

Site üzerinde kullanılan bazı çerezler Şirket haricindeki üçüncü parti servis sağlayıcılar tarafından sağlanmaktadır. Açık rızanızı vermeniz halinde kişisel verileriniz 2. Madde başlığı altında gösterilen amaçlarla Setrow ve yurt dışında mukim Google INC, Facebook INC, Hotjar ile açık rızanıza dayalı olarak paylaşılmaktadır

4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından ve ayrıca yukarıda belirtilen üçüncü taraflar aracılığıyla yukarıda detaylandırılan amaçların gerçekleştirilmesi için elektronik ortamda ve otomatik yolla Çerezler vasıtasıyla toplanmaktadır. Üçüncü tarafların çerez kullanımına dair detaylı bilgiye ilgili üçüncü tarafın web sitesinden ulaşabilirsiniz.

5. Veri Sahibinin Hakları

KVKK 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

a) Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Verileriniz işlenmiş ise bilgi talep edebilme, 

c) Verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilme, 

ç) Verilerinizin yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgi alabilme, 

d) Verilerinizin eksik/yanlış işlenmiş ise, verilerinizin düzeltilmesini isteyebilme, 

e) Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteyebilme, 

f) Yukarıda (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı 3’üncü kişilere bildirilmesini isteyebilme, 

g) Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda bu sonuca itiraz edebilme, 

ğ) Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep edebilme hakkına sahiptir.

 

Kişisel verileriniz hakkında daha fazla bilgi almak ister veya bir talepte bulunmak isterseniz, bizimle [email protected] adresine elektronik posta göndermek suretiyle iletişime geçebilirsiniz.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR