Ticari Elektronik İleti Gönderilmesine İlişkin KVKK Aydınlatma Metni

 

Hamm Tasarım Mimarlık ve Müteahhitlik Ticaret Limited Şirketi (“HAMM”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi gereği gerçekleştirmekle yükümlü olduğumuz aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.

HAMM, işbu metni yürürlükteki mevzuat uyarınca her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

1-) Veri Sorumlusunun Kimliği Nedir?

Veri Sorumlusu, “Yeşilce Mahallesi Çelik Cd. No: 67A Kağıthane/İstanbul” adresinde faaliyet gösteren ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 582326 sicil numarası ile kayıtlı Hamm Tasarım Mimarlık ve Müteahhitlik Ticaret Limited Şirketi (“HAMM”)’dir. 

2) Kişisel Verilerin Toplanmasındaki Yöntemler Nedir?

Ad, Soyad, Email ve Telefon Bilgileriniz (“kişisel verileriniz”) www.hamm.com.tr domain isimli web sitemiz (“Site”) üzerinden veya mağazalarımızda form doldurmanız üzerine otomatik yollarla işlenmektedir.  

3) Kişisel Verilerin İşlenmesinin Amacı ve Toplanmasının Hukuki Sebepleri Nelerdir?

3.1. HAMM, kişisel verilerinizi açık rıza verdiğiniz takdirde aşağıdaki amaçlara dayanarak veri işleme faaliyeti gerçekleştirilebilmektedir:

Açık rıza vermiş olduğunuz durumlarda açık rızanızı dilediğiniz zaman geri alabilirsiniz. Bunun için bizimle [email protected] adresine mail atarak iletişime geçebilirsiniz.

4) Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

HAMM, KVKK’nın 8. maddesine uygun olarak aşağıda belirtilen verileri üçüncü kişilere aktarmaktadır.

Web sitemizde veya mağazamızda form dolduran müşterilere ait cep telefonu numarası ve/veya e-posta adresi; ilgili kişinin açık rıza sunması ön şartıyla ticari elektronik ileti onayına istinaden alışveriş tercih, beğeni ve alışkanlıkları doğrultusunda tanıtım, reklam yapılabilmesi, fayda ve fırsat sunulabilmesi amacıyla ticari elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcısı ile paylaşılmaktadır.

Mahkeme celbi, mahkeme kararı veya esas itibarıyla bunlara benzer bir kararın varlığı halinde veya muhtemel bir fiziki zarar veya finansal kaybı önlemek ya da şüphelenilen bir yasadışı faaliyeti bildirmek için iyi niyetli bir şekilde gerekli olduğunu düşünmemiz halinde kişisel verileri yasal işlemlere müdahil olan üçüncü taraflarla ve hukuk bürosuyla da paylaşabiliriz.

Başta 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ile 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun olmak üzere yürürlükteki yasal düzenlemeler uyarınca kişisel verilerinizi öngörülen yetkili merciler (mahkemeler, savcılıklar, icra müdürlükleri gibi) ile paylaşmakla yükümlü olduğumuzu ayrıca hatırlatmak isteriz.

5) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan Doğan Haklarınız

KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;

  1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. İşlenmişse bilgi talep etme,
  3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
  5. Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
  6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
  7. Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
  8. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarını haiz bulunmaktasınız.

Bu hakları, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca kullanabilirsiniz. Haklarınızı kullanmak istediğinizde bize; [email protected] adresine mail göndermek suretiyle ulaşabilirsiniz. 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR